Termeni si conditii

ANUNT IMPORTANT

Atunci când comandati serviciile Sprint Curier, dumneavoastra, în calitate de “Expeditor”, sunteti de acord ca, în numele dumneavoastra sau al oricui altcuiva care are un interes asupra Trimiterii Postale, sa se aplice Termenii si Conditiile de mai jos, începând din momentul în care Sprint Curier accepta Trimiterea Postala. Drepturile si îndreptatirile legale pe care le aveti conform oricarei caracteristici de servicii definite (pentru care s-a facut o plata aditionala) nu sunt afectate.

“Trimitere Postala” reprezinta toate plicurile sau coletele care calatoresc de la o adresa la o alta adresa sub un AWB si care pot fi transportate prin orice mijloace alese de Sprint Curier, inclusiv rutiere, aeriene sau orice alta cale. Fiecare Trimitere Postala este transportata cu raspundere limitata, dupa cum se prevede în prezentul act.

“Client” reprezinta expeditorul sau destinatarul Trimiterii Postale detinatorul AWB-ului

“AWB” este documentul în baza caruia se va efectua transportul si care va fi completat si semnat de client în momentul expedierii.

Societatea SPRINT CURIER EXPRES SRL este autorizata pentru furnizarea serviciilor postale conform legislatiei românesti si a stabilit urmatoarele conditii generale privind furnizarea acestora:

1. Conditii de acceptare a trimiterilor postale, respectiv reguli pe care trebuie sa le îndeplineasca Trimiterea Postala pentru încheierea ori executarea contractului de furnizare a serviciilor postale:
a) Expedierile se fac în sistem „door-to-door”. Prestatorul va preda expeditiile la parterul cladirii unde functioneaza destinatarul acesteia, Prestatorul nefiind obligat sa urce la un etaj superior. În acest sens, Destinatarul va fi anuntat, telefonic sau în alt mod agreat de parti, sa coboare în vederea preluarii expeditiei.

b) Dimensiunea maxima a unui colet ce face obiectul unei Trimiteri Postale este de 40×32 cm pentru plicuri cu documente si 100x50x50 cm pentru colete, cu greutatea maxima de 50 kg/colet.
Greutatea taxabila este aceea care este mai mare dintre greutatea fizica (determinata prin catarire) si cea volumetrica. Greutatea volumetrica se calculeaza dupa formula: lungime X latime X inaltime (cm) / 6000.

c) Trimiterile Postale trebuiesc ambalate si sigilate conform fiecarui tip de marfa si transport, aplicându-i-se etichete sugestive ce vor indica modul de manipulare si depozitare. Ambalarea Trimiterilor Postale intra în sarcina expeditorului.

d) Trimiterea Postala trebuie sa contina adresa destinatarului si a expeditorului, scrise lizibil, corect si complete, incluzând numerele de telefon si persoanele de contact.

e) Numarul minim de trimiteri postale care pot face obiectul unui serviciu postal este 1 trimitere, iar numarul maxim de trimiteri este nelimitat, cu conditia ca pentru un numar mai mare de 200 trimiteri postale, furnizorul sa fie anuntat cu 24 ore inainte de expedierea respectivelor trimiteri postale.

f) Se refuza la colectare Trimiterile Postale a caror colectare este interzisa de dispozitiile legale: arme, munitii, droguri, aur, argint, pietre pretioase, material exploziv/toxic/inflamabil, produse perisabile, animale vii, etc.

g) Sprint Curier asigura transportul Trimiterilor Postale pe întreaga suprafata a tarii, prin reprezentantii societatii.

h) Persoana care depune Trimiterea Postala la punctul de lucru Sprint Curier, va face dovada identitatii/calitatii de reprezentant al expeditorului, persoana juridica prin legitimare si prin prezentarea dovezii de reprezentant al persoanei juridice.

i) În cazul serviciului de Ramburs si al serviciului de Trimitere cu Valoare Declarata, limita maxima admisa este de 3.000 lei si al serviciului de trimitere cu valoare declarata, limita maxima admisa este de 20.000 lei.

j) Serviciul postal poate fi achitat dupa cum urmeaza:
– pentru clientii fara contract cu numerar,
– pentru clientii cu contract cu numerar, OP, BO sau fila CEC

k) În momentul predarii catre Sprint Curier a Trimiterii Postale, clientul (expeditor sau destinatar) va accepta termenele si conditiile expuse în acest contract de transport indiferent daca a semnat sau nu AWB-ul.

l) În cazul expeditiilor cu plata la destinatie refuzate de catre destinatar, prestatorul are dreptul de retentie asupra coletelor pana la achitarea obligatiilor de plata de catre expeditor pentru serviciul dus-intors.

2. Livrarea Trimiterilor Postale si imposibilitatea lor de livrare
Trimiterile Postale nu pot fi livrate la casute postale sau coduri postale. Trimiterile Postale sunt livrate la adresa Destinatarului comunicata de Expeditor dar nu neaparat Destinatarului nominalizat, personal. Daca Destinatarul refuza Trimiterea Postala, plata pentru livrare, daca Trimiterea este considerata a fi inacceptabila, sau Destinatarul nu poate fi identificat sau localizat în mod rezonabil, Sprint Curier va face eforturi rezonabile pentru returnarea Trimiterii Postale la Expeditor pe cheltuiala Expeditorului. Termenul de pastrare a Trimiterilor Postale care nu au fost predate destinatarului si nici returnate Expeditorului este de 6 (sase) luni de la data acceptarii Trimiterii Postale. În caz contrar, aceasta poate fi eliberata, aruncata sau vânduta de Sprint Curier fara vreo raspundere de vreun fel fata de Expeditor sau altcineva. Din suma încasata se scad tarifele pentru servicii si costuri administrative aferente, iar suma ramasa din vânzare va fi returnata Expeditorului.
Termenul de pastrare, in vederea predarii, al trimiterilor postale care nu au putut fi predate destinatarului este de 5 zile de la data avizarii.
Sprint Curier are stabilit tarif suplimentar pentru pastrarea expeditiilor si se regaseste in oferta comerciala.

3. Conditiile de calitate ale Serviciilor Postale prestate, respectiv timpii de livrare garantati de societatea SPRINT CURIER sunt de 24–48 de la data acceptarii Trimiterii Postale. Exceptie de la aceasta regula fac sarbatorile legale, zilele declarate nelucratoare, cazul de forta majora si cazul fortuit.
Furnizorul va preda trimiterile postale care contine colete, la parterul cladirii unde functioneaza destinatarul acestora (pentru situatiile in care cladirea nu este prevazuta cu ascensor), furnizorul nefiind obligat sa urce coletul(coletele) la un etaj superior. In acest sens, destinatarul va fi anuntat telefonic sau in alt mod agreat de parti sa coboare in vederea receptionarii expeditiei.

4. Conditiile în care este angajata raspunderea contractuala a furnizorului de Servicii Postale fata de expeditor
Furnizorul este responsabil fata de Expeditor pentru pierderea, furtul, distrugerea totala sau partiala a Trimiterilor Postale, deteriorarea acestora, precum si nerespectarea standardelor de calitate a serviciilor (termeni de livrare).

Astfel, în caz de pierdere, furt sau distrugere totala, expeditorul va fi despagubit cu suma maxima de 150 ron/expeditie, în cazurile în care nu s-a declarat sau asigurat valoarea expeditiei. În cazul în care Trimiterea Postala a avut valoare declarata sau a fost asigurata, Expeditorul va fi despagubit cu valoarea reala (care reiese din prezentarea originalele actelor justificative relevante) a pierderii, furtului sau distrugerii suferita de trimiterea postala, numai în cazul în care a fost achitat procentul de risc de 1%. Expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate, cu exceptia tarifului de asigurare.

Pentru predarea cu întârziere a Trimiterilor Postale de catre Furnizor, datorita culpei sale exclusive, acesta raspunde fata de Expeditor cu un procent de 5%/zi lucratoare întârziere din valoarea serviciului prestat, mai putin tariful de asigurare al trimiterii postale. Furnizorul nu este raspunzator pentru pagube sau pierderi cauzate de întârzieri.

Furnizorul de Servicii Postale este exonerat de raspundere în urmatoarele cazuri:

– paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului;
– paguba s-a produs ca urmare a faptei unei terte persoane pentru care furnizorul de servicii nu este chemat potrivit legii sa raspunda;
– trimiterea a fost predata si primita de destinatar fara obiectii;
– paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forta majora sau a cazului fortuit; în acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate, cu exceptia tarifului de asigurare.

Sprint Curier va depune toate eforturile rezonabile pentru a livra Trimiterea Postala conform programelor de livrare obisnuite, dar acestea nu sunt garantate si nu fac parte din contract. Sprint Curier nu este raspunzator pentru pagube sau pierderi cauzate de întârzieri.

5. Mecanismul de solutionare a reclamatiilor primite de la utilizatori
Societatea Sprint Curier a stabilit un mecanism de solutionare a reclamatiilor primite de la utilizatori, simplu, transparent si accesibil, în special în ceea ce priveste pierderea, furtul, distrugerea totala sau partiala a Trimiterilor Postale, deteriorarea acestora, precum si nerespectarea standardelor de calitate a serviciilor (termeni de livrare). Procedurile permit solutionarea echitabila si prompta a reclamatiilor, precum si un sistem adecvat de rambursare sau compensare.

Persoana care poate introduce reclamatia este doar reprezentantul Expeditorului, acesta fiind singurul cu care Furnizorul de Servicii Postale are relatii contractuale.

Orice reclamatie va fi efectuata în scris, în limba româna si se va considera a fi fost efectuata în mod corespunzator în cazul predarii personale sau prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire la adresa din Bragadiru, soseaua Alexandriei nr. 544, judetul Ilfov, sau în cazul transmiterii prin fax cu raport generat automat de confirmare transmitere la numarul de fax 021.448.01.90.

În cazul formularii unei reclamatii, partile trebuie sa prezinte originalele actelor justificative relevante.

Termenul de introducere a reclamatiei adresate furnizorului de servicii este de 30 de zile de la preluarea Trimiterii Postale în caz contrar Sprint Curier nu va avea nici o raspundere.

Termenul de solutionare a reclamatiei de catre Furnizorul de Servicii Postale este de maxim 30 de zile de la primirea reclamatiei.

Pentru situatiile în care furnizorul de servicii este responsabil fata de Expeditor si trebuie sa-l despagubeasca pe acesta, se va stabili prin hotarârea AGA a societatii modalitatea de stingere a datoriei. Termenul maxim de despagubire este de 15 zile de la data stabilirii prejudiciului.

Expeditorul ne asigura ca nu va permite altei personae care are un drept asupra transportului sa faca plângeri legate de transport sau sa înceapa actiuni în justitie împotriva noastra, chiar daca au aparut nereguli din neglijenta Sprint Curier, iar daca totusi are loc o plângere, Expeditorul va suporta toate cheltuielile cauzate de consecintele acestuia.

Societatea Sprint Curier este singurul furnizor de servcii postale responsabil fata de Expeditorii Trimiteri Postale cu care acesta lucreaza.

6. Tarife de transport si facturare
Tarifele de transport ale Sprint Curier sunt calculate în functie de cea mai mare valoare dintre greutatea reala si volum, si orice Trimitere Postala poate fi re-cântarita si re-masurata de catre Sprint Curier pentru a confirma acest calcul. Expeditorul va plati sau rambursa la Sprint Curier toate tarifele de transport, taxele de depozitare si alte taxe datorate pentru serviciile furnizate de Sprint Curier sau contractate de Sprint Curier în numele Expeditorului, al Destinatarului sau al unei terte parti, precum si toate pretentiile, daunele, amenzile si cheltuielile necesare în cazul în care Trimiterea Postala este considerata inacceptabila pentru transport.

7. Circumstante pe care Sprint Curier nu le poate controla
Sprint Curier nu este raspunzator pentru pierderi sau pagube determinate de circumstante pe care Sprint Curier nu le poate controla. Acestea includ, dar nu se limiteaza la: calamitati naturale – ex: cutremur, ciclon, furtuna, inundatie, ceata; “Forta Majora” – ex: razboi, prabusire de avion sau embargou; precum si orice defect sau caracteristica privind natura Trimiterii Postale, chiar daca este cunoscuta de Sprint Curier; greva sau miscari civile; orice actiune sau omisiune a unei persoane care nu este angajata sau contractata de Sprint Curier ex.: Expeditor, Destinatar, terte parti, vama sau alti reprezentanti guvernamentali; actiuni industriale; si pagube electrice sau magnetice sau stergerea imaginilor electronice sau fotografice, a datelor sau înregistrarilor.

8. Raspunderea Clientului
Clientul va despagubi si nu va tine Sprint Curier raspunzator pentru oricare pierdere sau paguba rezultând din nerespectarea de catre Client a legislatiei sau reglementarilor aplicabile si pentru încalcarea de catre Client a urmatoarelor garantii si reprezentari:

– Toate informatiile furnizate de Client sau reprezentantii acestuia sunt complete si exacte;
– Trimiterea a fost pregatita într-o incinta sigura de catre angajatii Expeditorului;
– Expeditorul a angajat personal de încredere pentru pregatirea Trimiterii Postale;
– Expeditorul a protejat Trimiterea Postala împotriva interventiilor neautorizate în timpul pregatirii, depozitarii si transportarii la Sprint Curier;
– Trimiterea este marcata, adresata si ambalata corespunzator pentru a asigura transportul în siguranta în conditii de manipulare atenta;
– Toate legile si reglementarile aplicabile au fost respectate;
– Foaia de transport a fost semnata de reprezentantul autorizat al Clientului, iar Termenii si Conditiile constituie obligatii angajante si executorii pentru Client.

9. Litigii
Toate litigiile privind interpretarea, prezentelor conditii si termene vor fi solutionate pe cale amiabila de catre reprezentantii partilor. In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, acestea vor fi supuse spre solutionare instantei judecatoresti competente de la sediul prestatorului

10. Valabilitate individuala
În cazul în care un termen sau o conditie este declarata nula sau neexecutorie, o astfel de decizie nu va afecta celelalte termene si conditii.