Termeni si conditii

ANUNT IMPORTANT

Atunci când comandati serviciile Sprint Curier, dumneavoastra, în calitate de “Expeditor”, sunteti de acord ca, în numele dumneavoastra sau al oricui altcuiva care are un interes asupra Trimiterii Postale, sa se aplice Termenii si Conditiile de mai jos, începând din momentul în care Sprint Curier accepta Trimiterea Postala. Drepturile si îndreptatirile legale pe care le aveti conform oricarei caracteristici de servicii definite (pentru care s-a facut o plata aditionala) nu sunt afectate.

“Trimitere Postala” reprezinta toate plicurile sau coletele care calatoresc de la o adresa la o alta adresa sub un AWB si care pot fi transportate prin orice mijloace alese de Sprint Curier, inclusiv rutiere, aeriene sau orice alta cale. Fiecare Trimitere Postala este transportata cu raspundere limitata, dupa cum se prevede în prezentul act.

“Client” reprezinta expeditorul sau destinatarul Trimiterii Postale detinatorul AWB-ului

“AWB” este documentul în baza caruia se va efectua transportul si care va fi completat si semnat de client în momentul expedierii.

Societatea SPRINT CURIER EXPRES SRL este autorizata pentru furnizarea serviciilor postale conform legislatiei românesti si a stabilit urmatoarele conditii generale privind furnizarea acestora:

1. Conditii de acceptare a trimiterilor postale, respectiv reguli pe care trebuie sa le indeplineasca trimiterile postale pentru incheierea ori executarea contractului de furnizare a serviciilor postale:
a) dimensiunea maxima a unei trimiteri postale este 40X32 cm. pentru plicuri (cu documente) si 100x50x50cm. pentru colete, cu greutatea maxima de 50 kg./colet. Greutatea taxabila este aceea care este mai mare dintre greutatea fizica (determinata prin cantarire) si cea volumetrica. Greutatea volumetrica se calculeaza dupa formula lungime X latime X inaltime(cm) / 6000.

b) trimiterile postale trebuiesc ambalate si sigilate conform fiecarui tip de bun, aplicandu-li-se etichete sugestive ce vor indica  modul de manipulare si depozitare. Ambalarea trimiterilor postale intra in sarcina expeditorului.

c) trimiterea postala trebuie sa contina adresa destinatarului, scrisa lizibil, corect si complet, incluzand optional numerele de telefon si persoanele de contact.

d) Sprint Curier Expres preia trimiterile postale chiar daca acestea nu au inscris numele/denumirea sau adresa expeditorului. In cazul trimiterilor postale care fac obiectul serviciului ramburs, trimiterile postale trebuie sa contina in mod obligatoriu toate datele de identificare ale expeditorului .
     Pentru o mai buna identificare, sortare, livrare si eventuala returnare la expeditor a trimiterilor postale, Sprint Curier Expres recomanda ca acestea sa contina adresa expeditorului si a destinatarului scrise lizibil, corect, complet si optional numerele de telefon si persoane de contact.

e) numarul minim de trimiteri postale care pot face obiectul unui serviciu postal:
          e1) pentru serviciul de publicitate prin posta este 500 trimiteri, iar numarul de trimiteri maxim este nelimitat, cu conditia ca pentru un numar mai mare de 10000 de trimiteri postale, furnizorul sa fie anuntat cu 24 ore inainte de expedierea respectivelor trimiteri postale;
          e2) pentru alte servicii decat cele mentionate la punctul e1) este 1 trimitere, iar numarul maxim de trimiteri este nelimitat, cu conditia ca pentru un numar mai mare de 200 de trimiteri postale, furnizorul sa fie anuntat cu 24 ore inainte de expedierea respectivelor trimiteri postale.

f) se refuza la colectare trimiterile postale a caror colectare este interzisa de dispozitiile legale: arme, munitii, droguri, aur, argint, pietre pretioase, material exploziv/toxic/inflamabil, produse perisabile, animale vii, etc, precum si cele care nu pot fi prelucrate cu personalul sau mijloacele obisnuite de care dispune furnizorul ;

g) Sprint Curier Expres asigura furnizarea trimiterilor postale pe intreaga suprafata a tarii, prin reprezentantii societatii.

h) persoana care depune trimiterea postala la punctul de acces deservit de personal, va face dovada identitatii/calitatii de reprezentant al expeditorului persoana juridica prin legitimare.

i) in cazul serviciului ramburs limita maxima admisa este 3.000 lei si al serviciului de trimitere cu valoare declarata, limita maxima admisa este de 20.000 lei.

j) serviciul postal poate fi achitat dupa cum urmeaza :
          – pentru clientii fara contract in numerar,
          – pentru clientii cu contract prin numerar, OP, bilet la ordin sau fila CEC.

k) in cazul trimiterilor postale care fac obiectul serviciului ramburs moneda admisa in care se poate face colectarea, respectiv achitarea sumelor de bani este RON.

l) in cazul trimiterilor postale care fac obiectul serviciului ramburs moneda admisa in care se poate face colectarea, respectiv achitarea sumelor de bani este RON.

2. Termenul de pastrare, in vedera predarii, al trimiterilor postale care nu au putut fi predate destinatarului este de 5 zile de la data avizarii

Termenul de pastrare a trimiterilor postale care nu au fost predate destinatarului si nici returnate expeditorului este de 9 (noua) luni de la data acceptarii trimiterii postale. Dupa expirarea termenului de pastrare, trimiterile postale nerevendicate trec din proprietatea expeditorului in proprietatea furnizorului. Sprint Curier Expres are stabilit tarif suplimentar pentru pastrarea trimiterii postale dupa expirarea termenului de avizare si se regaseste in oferta comerciala.

3. Conditiile de calitate ale serviciilor postale prestate, respectiv timpii de livrare garantati de societatea SPRINT CURIER EXPRES:
          3.1 pentru serviciul de trimitere recomandata, respectiv serviciul de publicitate prin posta timpul de livrare este de 5 zile de la data acceptarii trimiterii postale;
          3.2 pentru alte servicii decat cele mentionate la punctul 3.1, in aceeasi localitate, respectiv intre localitatile resedinta de judet, sunt de 24–48 ore de la data acceptarii trimiterii postale. Pentru trimiterile postale cu livrare in alta localitate decat cele mentinate mai sus, timpul de livrare poate fi depasit cu 24 ore.

Termenele de returnare a contravalorii trimiterilor postale care fac obiectul serviciului ramburs este de 10 zile de la momentul colectarii banilor de la destinatar si al dovezilor confirmate in scris de catre destinatar, privind predarea trimiterilor postale care fac obiectul serviciului confirmare de primire este de 30 zile de la livrare.
Exceptie de la aceasta regula fac sarbatorile legale, zilele declarate nelucratoare, cazul de forta majora si cazul fortuit. 
Furnizorul va preda trimiterile postale care contin colete, la parterul cladirii unde functioneaza destinatarul acesteia, furnizorul nefiind obligat sa urce trimiterile postale la un etaj superior. In acest sens, destinatarul va fi anuntat telefonic sau in alt mod agreat de parti, sa coboare in vederea receptionarii trimiterilor postale.
Trimiterile postale nu pot fi livrate la casute postale sau catre destinatii identificate exclusiv prin coduri postale. Trimiterile postale sunt livrate la adresa destinatarului comunicata de expeditor, dar nu neaparat destinatarului nominalizat, personal.

4. Conditiile in care este angajata raspunderea contractuala a furnizorului de servicii postale fata de expeditor:
Furnizorul este responsabil fata de expeditor pentru pierderea, furtul sau distrugerea totala a trimiterilor postale, precum si nerespectarea standardelor de calitate a serviciilor (termeni de livrare).
Astfel, in caz de pierdere, furt sau distrugere totala, expeditorul va fi despagubit cu : 
    -suma reprezentand de 10 ori tariful serviciului, in cazurile in care nu s-a declarat sau asigurat valoarea.
    -cu intreaga valoare declarata, pentru o trimitere postala care face obiectul unui serviciu de trimitere contra ramburs, pana in momentul livrarii la destinatar.
    -cu intreaga valoare a rambursului, cand furnizorul a omis incasarea acestuia de la destinatar.

Expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate, cu exceptia tarifului de asigurare. In situatia in care expeditorul a declarat o valoare mai mica decat cea reala, despagubirea se acorda la nivelul valorii declarate
In caz de pierdere ori distrugere partiala sau deteriorare, expeditorul va fi despagubit cu:

         
-valoarea declarata pentru partea lipsa, distrusa sau deteriorata inscrisa in nota de inventar, pentru trimiterile postale depuse deschise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata;
          -cu cota-parte corespunzatoare greutatii lipsa din valoarea declarata, pentru trimiterile postale depuse inchise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata;
          -cu suma reprezentand de 10 ori tariful serviciului, in caz de pierdere partiala, distrugere partiala sau deteriorare a trimiterilor postale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarata.

In cazul pierderii confirmarii de primire, furnizorul pune la dispozitia expeditorului un duplicat al dovezii de predare.
Pentru predarea cu intarziere a trimiterilor postale de catre furnizor, datorita culpei sale exclusive, acesta raspunde fata de expeditor cu un procent de 5%/zi intarziere din valoarea serviciului prestat, mai putin tariful de asigurare al trimiterii postale. 
Furnizorul de servicii postale este exonerat de raspundere in urmatoarele cazuri:
          -paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului sau destinatarului;
          -destinatarul nu are instalata o cutie postala care sa permita predarea trimiterii postale sau aceasta nu asigura securitatea trimiterilor postale, sau nu are asigurat un serviciu destinat primirii trimiterilor postale;
          -trimiterea a fost predata si primita de destinatar fara obiectii, cu exceptia reclamatiilor referitoare la pierderea, furtul, deteriorarea sau distrugerea totala ori partiala a continutului trimiterii postale;
          -paguba s-a produs ca urmare a unui caz de forta majora sau a cazului fortuit; in acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate, cu exceptia tarifului de asigurare.

Sprint Curier Expres nu este raspunzator pentru pagube sau pierderi cauzate de întârzieri.
Sprint Curier Expres nu este raspunzator pentru pierderi sau pagube determinate de circumstante pe care Sprint Curier Expres nu le poate controla. Acestea includ, dar nu se limiteaza la: calamitati naturale – ex: cutremur, ciclon, furtuna, inundatie, ceata, "Forta Majora" – ex: razboi, prabusire de avion sau embargo, greva sau miscari civile, actiuni industriale si pagube electrice sau magnetice sau stergerea imaginilor electronice sau fotografice, a datelor sau înregistrarilor.

5. Conditiile in care este angajata raspunderea expeditorului fata de  furnizorul de servicii postale:
Expeditorul raspunde de pagubele care pot fi pricinuite furnizorului ca urmare a expedierii prin intermediul coletelor a unor produse, materiale sau valori interzise prin lege.
In acest sens, depistarea unor colete care contin materiale inflamabile si/sau periculoase, produse perisabile, arme, droguri, obiecte de aur si argint, pietre pretioase, bani, animale vii sau alte obiecte interzise de lege, face ca expeditorul sa raspunda, penal sau contraventional dupa caz in fata autoritatilor si material pentru prejudiciul cauzat furnizorului.
Expeditorul va despagubi integral furnizorul si/sau partile vatamate, dupa caz, cu orice prejudiciu si/sau daune suferite din aceste cauze.

Expeditorul va suporta orice amenzi, pagube, daune interese solicitate de autoritati sau de terti ca urmare a nerespectarii legislatiei in domeniu in legatura cu trimiterile sale.

6. Mecanismul de solutionare a reclamatiilor primite de la utilizatori:
Societatea Sprint Curier Expres a stabilit un mecanism de solutionare a reclamatiilor primite de la utilizatori, simplu, transparent si accesibil, in special in ceea ce priveste pierderea, furtul, distrugerea totala sau partiala a trimiterilor postale, deteriorarea acestora, precum si nerespectarea standardelor de calitate a serviciilor (termeni de livrare). Procedurile permit solutionarea echitabila si prompta a reclamatiilor, precum si un sistem adecvat de rambursare sau compensare.
          1. reclamatia prealabila poate fi adresata de catre expeditor sau de catre destinatar;
          2. orice reclamatie va fi efectuata in scris, in limba romana si se va considera a fi fost efectuata in mod corespunzator in cazul predarii personale si obtinerea unui numar de inregistrare, sau prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire la adresa din Bragadiru, Sos. Alexandriei nr. 544, judetul Ilfov, iar in cazul transmiterii prin fax cu raport generat automat de confirmare transmitere la numarul de fax 021.448.01.90.
          3. in cazul formularii unei reclamatii, partile trebuie sa prezinte actele justificative relevante(document transport, facturi, chitante, borderouri, etc) in original sau copie.
          4. termenul de introducere a reclamatiei adresate furnizorului de servicii este de 6 luni de la preluarea trimiterii postale.
          5. termenul de solutionare a reclamatiei de catre furnizorul de servicii postale este de 3 luni de la primirea reclamatiei.

          6. pentru situatiile in care furnizorul de servicii este responsabil fata de expeditor si trebuie sa-l despagubeasca pe acesta, suma stabilita ca despagubire va fii virata in contul bancar comunicat de beneficiar sau achitata in numerar la casieria societatii. Termenul maxim de despagubire este de 15 zile de la data solutionarii reclamatiei.

Societatea Sprint Curier Expres este singurul furnizor de servcii postale responsabil fata de expeditorii de trimiteri postale cu care acesta lucreaza. 

7. Tarife de transport si facturare
Tarifele de transport ale Sprint Curier sunt calculate în functie de cea mai mare valoare dintre greutatea reala si volum, si orice Trimitere Postala poate fi re-cântarita si re-masurata de catre Sprint Curier pentru a confirma acest calcul. Expeditorul va plati sau rambursa la Sprint Curier toate tarifele de transport, taxele de depozitare si alte taxe datorate pentru serviciile furnizate de Sprint Curier sau contractate de Sprint Curier în numele Expeditorului, al Destinatarului sau al unei terte parti, precum si toate pretentiile, daunele, amenzile si cheltuielile necesare în cazul în care Trimiterea Postala este considerata inacceptabila pentru transport.

8. Circumstante pe care Sprint Curier nu le poate controla
Sprint Curier nu este raspunzator pentru pierderi sau pagube determinate de circumstante pe care Sprint Curier nu le poate controla. Acestea includ, dar nu se limiteaza la: calamitati naturale – ex: cutremur, ciclon, furtuna, inundatie, ceata; “Forta Majora” – ex: razboi, prabusire de avion sau embargou; precum si orice defect sau caracteristica privind natura Trimiterii Postale, chiar daca este cunoscuta de Sprint Curier; greva sau miscari civile; orice actiune sau omisiune a unei persoane care nu este angajata sau contractata de Sprint Curier ex.: Expeditor, Destinatar, terte parti, vama sau alti reprezentanti guvernamentali; actiuni industriale; si pagube electrice sau magnetice sau stergerea imaginilor electronice sau fotografice, a datelor sau înregistrarilor.

9. Raspunderea Clientului
Clientul va despagubi si nu va tine Sprint Curier raspunzator pentru oricare pierdere sau paguba rezultând din nerespectarea de catre Client a legislatiei sau reglementarilor aplicabile si pentru încalcarea de catre Client a urmatoarelor garantii si reprezentari:

– Toate informatiile furnizate de Client sau reprezentantii acestuia sunt complete si exacte;
– Trimiterea a fost pregatita într-o incinta sigura de catre angajatii Expeditorului;
– Expeditorul a angajat personal de încredere pentru pregatirea Trimiterii Postale;
– Expeditorul a protejat Trimiterea Postala împotriva interventiilor neautorizate în timpul pregatirii, depozitarii si transportarii la Sprint Curier;
– Trimiterea este marcata, adresata si ambalata corespunzator pentru a asigura transportul în siguranta în conditii de manipulare atenta;
– Toate legile si reglementarile aplicabile au fost respectate;
– Foaia de transport a fost semnata de reprezentantul autorizat al Clientului, iar Termenii si Conditiile constituie obligatii angajante si executorii pentru Client.

10. Litigii
Toate litigiile privind interpretarea, prezentelor conditii si termene vor fi solutionate pe cale amiabila de catre reprezentantii partilor. In cazul in care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, acestea vor fi supuse spre solutionare instantei judecatoresti competente de la sediul prestatorului

11. Valabilitate individuala
În cazul în care un termen sau o conditie este declarata nula sau neexecutorie, o astfel de decizie nu va afecta celelalte termene si conditii.